Slimmer werken


Iedereen aan het werk 
Wij ontzorgen u als werkgever door volledig geintegreerde werkprocessen toe te passen. 

Een slimme MVO-aanpak voor elke werkgever


Het 100.000 banenplan kan elke werkgever helpen het beste uit zijn mensen te halen

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vinden van passend werk een uitdaging. Voor werkgevers is het ook een uitdaging om de geschikte kandidaat te vinden bij het passende werk. Wij helpen beide partijen elkaar te vinden. 

Participatiewet


Iedereen aan het werk

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werk bieden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Participatiewet.

Daarnaast heeft de overheid als werkgever zich gecommitteerd om ook nog eens 25.000 banen te creëren.

 


Werkgever


Iedereen aan de slag

Steeds meer werkgevers bieden kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. Het is echter vaak lastig om geschikte kandidaten te vinden. Wij helpen door opstellen van slimme functiebeschrijvingen. 


Slim 2.0


Slagvaardig werk

Wij creëren werksoorten en werktaken binnen bedrijven & organisaties die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. In een korte analyse de zgn QuickScan, stellen we vast welke taken kunnen worden uitgevoerd door iemand met een arbeidsbeperking. 


Marcel van Walraven, Manager Gelre Ziekenhuizen


SLIM 2.0 heeft ons enorm geholpen door  creatief naar onze processen te kijken.

Door het helder maken van de processen en het wijzen op de synergie tussen de verschillende processen,  zien wij veel meer kansen en mogelijkheden tot verbetering.

Onderzoek op roomservice heeft daadwerkelijk al geleid tot het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.